Telefon
(58) 555 82 00


Adres e-mail
tsl@stbu.pl


lub skontaktuj się
ze swoim opiekunem
STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 33
81-855 Sopot
e-mail: tsl@stbu.pl
NIP
5851340951
REGON
191640955
KRS
0000090358

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 114 260 PLN.